Ieder jaar komen onze leden 2 dagen bij elkaar om in een informele sfeer de huidige en toekomstige samenwerking(en) te bespreken; dit jaar werd de bijeenkomst in Rotterdam gehouden.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was een lezing van Armand van Bercheycke van Soba over De Haagse Methodiek als richtlijn voor het beveiligen van de vitale sectoren in Nederland zoals ernergie, transport, financien, chemie etc. Ook weer een belangrijk leermoment voor onze leden om verder te kijken dan de markt(en) waarin zij nu opereren.

Bekijk hier wie onze leden zijn.