Of u verplicht bent een brandmeldinstallatie (BMI) te installeren is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de personen in uw gebouw. Voor het bepalen van het juiste type is bovendien de hoogte, de gebruiksfunctie, oppervlakte en het aantal bouwlagen belangrijk. Is in uw situatie een brandmeldinstallatie verplicht, dan zijn ook een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan vereist. Brandmeldinstallaties moeten qua ontwerp en uitvoering voldoen aan wettelijke regelgeving; voor u een BMI aanschaft, moet u een Programma Van Eisen (PVE) laten opstellen, waarin ook de controle en het onderhoud van de BMI wordt vastgelegd. De toetsende instantie (vaak de gemeente) moet vooraf uw PVE goedkeuren. De leden van de Alarmgroep Nederland kunnen u hierover van advies dienen.

Klik hier om naar de ledenlijst te gaan.