Betecom “Gebrand op veiligheid”

Bij Betecom zijn wij gebrand op veiligheid.
Betecom adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoud installaties die bijdragen aan de veiligheid van u, uw personeel en zorg draagt voor de voortgang van uw bedrijf.

Persoonlijke Beveiliging

De veiligheid binnen een gebouw dient gewaarborgd te zijn. Daarvoor zijn door de overheid in het Bouwbesluit de minimaal toe te passen eisen opgenomen. De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van de in het bouwwerk aanwezige personen, ook wel ZORGPLICHT genoemd. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting/vluchtweg aanduiding en kleine blusmiddelen zijn hierbij onontbeerlijk. Snel detecteren en signaleren, goed aangelichte paden en duidelijke verwijzingen zorgen voor een adequate evacuatie. Kleine blusmiddelen stellen je in staat een beginnende brand te blussen of in bedwang te houden tot de brandweer komt. Hiervoor bieden wij bij Betecom verschillende oplossingen aan.

Bedrijfscontinuïteit

De dagelijkse voortgang binnen een bedrijf is van groot belang. Het is dus verstandig om mogelijke verstoringen in kaart te brengen en na te gaan hoe deze tijdig kunnen worden voorkomen en/of gesignaleerd. Onbevoegd aanwezig, inbraak en brand kunnen er voor zorgen dat de continuïteit van het bedrijf ernstig wordt verstoord. Door de juiste maatregelen en gebruik makend van de aanwezige communicatiemiddelen, voorkom je een verstoring van het bedrijfsproces. Ruimten waarin de bedrijfsprocessen samenkomen, die van essentieel belang zijn, moeten met zorg en aandacht voor de continuïteit van het bedrijf worden beveiligd. Hierover willen wij je graag informeren over de mogelijkheden die wij bieden.
Beter beschermd. Bel Betecom.

Kijk voor meer informatie op: www.betecom.nl/