De Alarmgroep Nederland streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van alle bedrijfsprocessen van haar leden; zo ook het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebleken is echter dat de toepassing van de AVG voor beveiligingsbedrijven verder gaat dan bij reguliere bedrijven vanwege het feit dat deze veel en veelal gevoelige informatie van afnemers verwerken.

Om deze reden heeft de Alarmgroep Nederland voor haar leden een AVG Cursus laten ontwikkelen die specifiek aansluit op de eisen die gesteld dienen te worden bij beveiligingsbedrijven.

Een investering in een optimale gegevensbescherming in het belang van de afnemers van onze leden.